طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 تیر 1397

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 23/4/97 لغایت 27/4/97 )

امتیاز: Article Rating

- جلسه پراتیک     ( ساعت 9/30   شنبه  23/4/97  )

-  طراحی ایستگاههای آزمون آسکی دانشجویان مامایی در شهریور ماه 97  ( شنبه 23/4/97 )

- ارسال گزارش تدریس واحدهای نیمسال دوم 97 96 گروه مامایی به آموزش ( شنبه 23/4/97 )

- جلسه گروه پرستاری ( تقسیم واحدها با مربیان )    ( ساعت 9  یکشنبه 24/4/97 )

- کارگاه آموزش به (  بیماران قلبی و بیماران دارای اختلالات نورولوژیک  ) آقای بسطامی جهت دانشجویان ترم 6 پرستاری  ( یکشنبه 24/4/97 )

- برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده  ( ساعت 12/30– 10/30  یکشنبه 24/4/97 )

-  برگزاری جلسه مشترک در خصوص پراتیک و مرکز مهارتهای بالینی با دانشکده پزشکی ( ساعت 14 12  دوشنبه 25/4/97 )

-  برگزاری جلسه استاد مشاور    ( ساعت  12 10   دوشنبه  25/4/97 )

- برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی ارشد پرستاری      ( ساعت 12 سه شنبه 26/4/97 )

- جلسه گزارش پیشرفت دانشجویان ارشد    ( ساعت 10  سه شنبه   26/4/97 )

- فارغ التحصیلی دانشجویان مامایی ورودی  93     ( در طول هفته جاری )

- بازدید مدیر گروه پرستاری از بیمارستان ایوان     ( در طول هفته جاری )

- ارسال گواهی آزمون فاینال دانشجویان مامایی به معاونت آموزشی   ( در طول هفته جاری )
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو