X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 تیر 1397

  برگزاری کارگاه آموزشی ( آموزش به بیماران دارای اختلالات نورولوژیک ) توسط دانشکده پرستاری ومامایی

امتیاز: Article Rating
در راستای اهداف توانمند سازی دانشجویان ترم 6 پرستاری ، کارگاه آموزشی ( آموزش به بیماران دارای اختلالات نورولوژیک ) ، روز یکشنبه مورخ 24/4/97  در محل بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) توسط آقای اسد ایمانی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز