X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 07 مهر 1397

  برگزاری آزمون آسکی پیش از ورود به عرصه دانشجویان پرستاری توسط دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating
آزمون آسکی پیش از ورود به عرصه دانشجویان پرستاری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 31/6/97 و 1/7/97 از ساعت 8 لغایت 13:30 با همکاری اعضای هیئت علمی ،مربیان بالینی و دانشجویان ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی با هدف آمادگی دانشجویان جهت ورود به عرصه و شناسایی نقاط ضعف دانشجویان و رفع آن ها در کلاسها و کارگاه های آموزشی برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز