X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 07 مهر 1397

  بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان امام خمینی (ره )

امتیاز: Article Rating
روز چهارشنبه مورخ 4/7/97، توسط مدیر گروه پرستاری با هدف بررسی کیفیت و شرایط کارآموزی های دانشجویان گروه پرستاری و همچنین ارزیابی وضعیت حضور دانشجویان و مربیان در ساعات کارآموزی از بخش های مختلف بیمارستان امام (ره ) بازدید بعمل آمد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز