X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397

  بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی دانشجویان

امتیاز: Article Rating
روز چهارشنبه مورخ 11/7/97 ، توسط مدیر گروه پرستاری به منظور ارزیابی کیفیت آموزش بالینی دانشجویان و همچنین بررسی مسائل ومشکلات آنها در بیمارستانهای محل کار آموزی بازدید بعمل آمد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز