X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 مهر 1397

  برگزاری جلسه شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

امتیاز: Article Rating
روز سه شنبه مورخ 17/7/96 ، جلسه شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه مامایی ، با هدف بررسی مسائل ومشکلات دانشجویان در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید .  
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز