X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 مهر 1397

  برگزاری جلسه هماهنگی جایزه های بنیاد ملی نخبگان جهت دانشجویان جدیدالورود

امتیاز: Article Rating

روزیکشنبه  مورخ 22/7/97 ساعت 14-12/30 ، توسط نماینده بنیاد ملی نخبگان استان جلسه توجیهی جهت دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد این دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده و معاون آموزشی وپژوهشی در قسمت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی در پردیس 2 با هدف تشویق وترغیب دانشجویان برگزار گردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز