X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397

  برگزاری جلسه هم اندیشی معاونت آموزشی با مسئولین دانشکده های پرستاری مامایی و دندانپزشکی

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 25/7/97  جلسه مشترکی بین معاونت آموزشی دانشگاه و مسئولین دانشکده های پرستاری و مامایی و دندانپزشکی برگزار شد،مسائل و مشکلات موجود در پردیس شماره (2) دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد حل مشکلات اتخاذ گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز