X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397

  بازدید معاونت فرهنگی – دانشجویی و کارشناسان از پردیس (2) دانشگاه

امتیاز: Article Rating
روز شنبه مورخ 28/7/ 97توسط  معاونت فرهنگی دانشگاه به همراه کارشناسان از محل در نظر گرفته شده جهت پارکینگ و نماز خانه پردیس (2)  بازدید بعمل آمد در این بازدید در مورد نواقص موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و تصمیمات لازم جهت رفع نواقص اتخاذ گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز