X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 آذر 1397

  برگزاری کارگاه انگیزشی منتورینگ دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating
 روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 کارگاه منتورینگ به همت واحد منتورینگ دانشکده پرستاری و مامایی و با تدریس جناب آقای دکتر خلیل مومنی با حضور جمعی ا ز دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد هدف از برگزاری این کارگاه ، آشنایی دانشجویان با نحوه برنامه ریزی و هدف گذاری برای دوران تحصیل و پس از آن بود.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز