X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397

  برگزاری کارگاه مدیریت خونریزی های زایمانی توسط گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating
روز شنبه مورخ 15/10/97 کارگاه مدیریت خونریزی های زایمانی در محل سالن تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دانشجویان مامایی و کارکنان درمانی و اعضای هیئت علمی گروه مامایی برگزار گردید
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز