X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 بهمن 1397

  برگزاری جلسه شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating
روز یکشنبه 7/11/97 ساعت 11 جلسه شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون آموزشی دانشکده،مسئول انجمن علمی دانشگاه ،سرپرست انجمن علمی دانشکده،دبیر انجمن علمی مامایی و پرستاری در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز