X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 اسفند 1397

  برگزاری کارگاه تفسیر آزمایش های بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه مورخ 14/12/97 کارگاه تفسیر آزمایش های بالینی  توسط سرکار خانم دکتر رئیسی فر جهت دانشجویان پرستاری در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز