X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398

  برگزاری جلسه ژورنال کلاب در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

جلسه ژورنال کلاب با عنوان (سرطان کولو رکتال) به مدیریت خانم دکتر معصومه شوهانی و با  حضور دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی جراحی در روز شنبه 31/1/98 ساعت 10-9در محل واحد آموزش بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)  برگزار گردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز