X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 خرداد 1398

  برگزاری کارگاه IUD گذاری جهت دانشجویان عرصه مامایی

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 8/3/98 کارگاه IUD گذاری جهت دانشجویان عرصه مامایی توسط اساتید گروه مامایی در محل بیمارستان آیت الله طالقانی (ره) برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز