X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 خرداد 1398

  برگزاری کارگاه " شیر مادر " تو سط اساتید گروه مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

روزهای شنبه و یکشنبه 11و12/3/98 از ساعت 16-9 کارگاه "شیر مادر" توسط اساتید گروه مامایی در محل سالن توسعه دانشگاه با حضور پرسنل مامایی و دانشجویان برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز