X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398

  برگزاری آزمون فاینال بخش روانپزشکی دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری

امتیاز: Article Rating

آزمون فاینال روان 58 دانشجوی ترم آخر کارشناسی پرستاری توسط دکتر اطاقی و آقای سلیمی مربیان روانپرستاری و با نظارت خانم نظری معاون گروه پرستاری در تاریخ 9/4/98 از ساعت 8 صبح الی 7 عصر در مرکز روانپزشکی برگزار شد. این آزمون شامل ایستگاه های شرح حال و پرونده بیمار، نشانه شناسی در اختلالات روان، سایکوفارماکولوژی و مراقبت های قبل، حین و بعد از ECT بود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز