X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398

  برگزاری مصاحبه داوطلبان چند برابر ظرفیت رشته فوریت پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 10/6/98مصاحبه با داوطلبان چند برابر ظرفیت رشته فوریت پزشکی توسط اعضای هیئت علمی گروه پرستاری و نماینده مرکز فوریت پزشکی استان ساعت 8-14 برگزار گردید . در این مصاحبه تعداد 64 نفر از داوطلبان در بخش های مختلف مورد مصاحبه قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز