X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 شهریور 1398

  برگزاری کارگاه آموزشی محاسبات دارویی جهت دانشجویان پرستاری پیش از ورود به عرصه

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 27/6/98کارگاه آموزشی محاسبات دارویی جهت دانشجویان پرستاری پیش از ورود به عرصه در محل دانشکده پرستاری و مامایی توسط سرکار خانم حدیث نظری عضو هیئت علمی بالینی دانشکده برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز