X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 31 شهریور 1398

  برگزاری امتحان آسکی پیش از ورود به عرصه ویژه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 95

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 30/6/98 ساعت 8-15 آزمون آسکی پیش از ورود به عرصه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 95 با حضور اعضای هیئت علمی و مربیان پرستاری در محل سالن صلاحیت بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز