X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 مهر 1398

  برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان پرستاری

امتیاز: Article Rating

روز شنبه مورخ 30/6/98 جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در محل کلاس 205 تحصیلات تکمیلی با حضور نماینده محترم پژوهش دانشگاه جناب آقای دکتر ایرج احمدی، ریاست محترم دانشکده و نماینده معاونت آموزشی دانشکده سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سرکار خانم دکتر معصومه شوهانی ،اساتید راهنما ، مشاور ،داوران مربوطه و کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید. در ابتدا سرکار خانم زینب رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی در ساعت 9:30 دقیقه و سپس سرکار خانم شیما زینلی گرایش سالمندی در ساعت 11:30 به دفاع از پایان نامه  های خود پرداختند و سرانجام با کسب نظر حاضرین در جلسه توانستند نمره عالی را کسب نمایند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز