X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 مهر 1398

  برگزاری امتحان آسکی دانشجویان مامایی

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 1/7/98 آزمون آسکی پیش از ورود به عرصه دانشجویان مامایی با حضور مربیان و اعضای هیئت علمی گروه مامایی در محل سالن مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز