X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 مهر 1398

  برگزاری جلسه گروه مامایی

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 1/7/98 جلسه گروه مامایی با حضور اعضا گروه در محل دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز