X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 مهر 1398

  بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) و شهید مصطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 1/7/98 مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) و شهید مصطفی خمینی (ره) به منظور بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان بازدید بعمل آوردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز