X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 مهر 1398

  بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنیه 2/7/98 مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی به منظور بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان و همچنین بررسی وضعیت پاویون های مربیان و دانشجویان مامایی بازدید بعمل آوردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز