X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 06 مهر 1398

  برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

در روز چهارشنبه مورخ 3/7/98  راس ساعت 11:30 جلسه دفاع نهایی پایان نامه سرکار خانم سحر مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی - جراحی با حضور اساتید راهنما، مشاور ، داوران و ریاست و معاونت محترم دانشکده پرستاری و مامایی و جمعی از دانشجویان مقطع ارشد در محل کلاس 205 تحصیلات تکمیلی برگزار گردید. در این جلسه پس از بیانات دانشجو و پرسش و پاسخ داوران ایشان توانست با کسب نمره عالی دفاع خود را به پایان برسانند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز