X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 مهر 1398

  برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مامایی

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه مورخ 8/7/98 جلسه توجیهی با حضور مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی و دانشجویان جدیدالورود مامایی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته تحصیلی و قوانین و مقررات آموزشی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز