X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 مهر 1398

  برگزاری جلسه مصاحبه داوطلبان فوریت پزشکی جهت تکمیل ظرفیت

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 8/7/98 جلسه مصاحبه داوطلبان تکمیل ظرفیت فوریت پزشکی توسط اعضای هیئت علمی گروه پرستاری برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز