X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 20 مهر 1398

  برگزاری جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه مورخ 15/7/98 جلسه دفاع نهایی پایان نامه سرکار خانم شیما عطایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش جراحی-داخلی در محل کلاس 205 واحد تحصیلات تکمیلی با حضور اساتید راهنما، مشاور، داوران و نمایندگان محترم پژوهش و آموزش دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه سرکار خانم عطایی و بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مطالعه انجام شده، ایشان با کسب نمره 19.80 توانستند و با درجه عالی فارغ التحصیل شوند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز