X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 20 مهر 1398

  بازدید مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه 16/7/98 مدیر گروه مامایی سرکار خانم دکتر شریفی از کارآموزی دانشجویان مامایی  در مراکز بهداشتی درمانی بازدید بعمل آوردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز