X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 20 مهر 1398

  برگزاری کارگاه تفسیر NST و پارتوگراف توسط اساتید گروه مامایی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه 16/7/98 کارگاه تفسیرNST و پارتو گراف توسط اساتید گروه مامایی جهت دانشجویان ترم 7 کارشناسی مامایی در سالن کنفرانس بیمارستان آیت الله طالقانی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز