X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آبان 1398

  برگزاری جلسه گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 11/8/98 جلسه گروه مامایی با حضور اعضای هیئت علمی و مربیان گروه مامایی در محل دفتر مدیر گروه  مامایی برگزار شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز