X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398

  بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی (ره)و ارزیابی پایان دوره یک واحد کارآموزی دانشجویان مامایی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 12/8/98 مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی (ره) بازدید نمودند. همچنین به همراه نماینده EDC  دانشکده سرکار خانم محمد نژاد ارزیابی پایان دوره یک واحد کارآموزی دانشجویان ترم 7 انجام شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز