X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398

  بازدید مدیر گروه پرستاری از بیمارستان صطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 13/8/98 مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید نمودند در این بازدید ضمن بررسی وضعیت پاویون های دانشجویان فعالیت های آموزشی آن ها در بخش بالین نیز مورد بررسی قرار گرفت .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز