X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 09 آذر 1398

  بازدید معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 3/9/98 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از کارآموزی دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید نمودند در این بازدید به بررسی کیفیت آموزش بالینی پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز