X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 دی 1398

  برگزاری آزمون فاینال دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری

امتیاز: Article Rating

آزمون فاینال دانشجویان ترم 8 عرصه پرستاری،در روز های یکشنبه و دوشنبه مورخ 22/10/98 و 23/10/98 از ساعت 8 لغایت 13 در بیمارستان های امام خمینی (ره)،شهید مصطفی و روانپزشکی برگزار گردید این آزمون ها در بخش های کودکان،جراحی و داخلی (روز اول) و همچنین مراقبت های ویژه و روان (روز دوم) توسط مربیان و اعضای هیئت علمی پرستاری برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز