X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 بهمن 1398

  برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود پرستاری (ورودی بهمن 98 )

امتیاز: Article Rating

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود پرستاری روز شنبه 19/11/98 راس ساعت 8:30 با حضور مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز