X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 بهمن 1398

  برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود فوریت پزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته فوریت پزشکی روز یکشنبه 20//11/98 راس ساعت 8:30 با حضور مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز