X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 بهمن 1398

  بازدید معاون آموزش دانشکده پرستاری و مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 19/11/98 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید نمودند در این بازدید ضمن بررسی وضعیت پاویون ها و نحوه حضور و غیاب دانشجویان در مورد لاگ بوک های کارآموزی به دانشجویان و مربیان توضیحات لازم ارائه گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز