X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 13 اسفند 1398

  انجام عملیات ضدعفونی دانشکده پرستاری و مامایی جهت پیشگیری از انتشار کرونا ویروس

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 11/12/98 عملیات ضدعفونی  کامل دانشکده پرستاری و مامایی با محلول ضدعفونی مناسب جهت پیشگیری از انتشار کرونا ویروس انجام گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز