X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 فروردین 1399

  بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه مورخ 27/1/99 ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام به همراه معاون توسعه دانشگاه از قسمت های مختلف دانشکده پرستاری و مامایی بازدید نمودند. در این بازدید به بررسی نیازمندی های دانشکده پرداخته شد و تصمیمات لازم جهت حل موانع و مشکلات موجود اتخاذ گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز