X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 تیر 1399

  برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 18/4/99 جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی به صورت مجازی برگزار گردید در این جلسه درخواست های نقل و انتقالات دانشجویان این دانشکده مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز