X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 تیر 1399

  بازدید معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان آیت الله طالقانی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه29/4/99 معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت الله طالقانی بازدید نمودند در این بازید به بررسی کیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز