X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 شهریور 1399

  برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی (2/3/99)

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه مورخ 2/3/99 جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضا شورا برگزار گردید در این جلسه درخواست های دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز