X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 15 شهریور 1399

  بازدید مدیرگروه و معاون گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 15/6/99 مدیرو معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت الله طالقانی بازدید نمودند. در این بازدید ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان قوانین و مقررات آموزشی و همچنین رعایت پروتکل بهداشتی به آن ها یادآوری شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز