X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 22 شهریور 1399

  بازدید مدیر و معاون گروه مامایی از فیلد اموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی (ره)-22/6/99

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 22/6/99 مدیرگروه و معاون گروه مامایی از فیلد آموزشی بالینی بیمارستان آیت االه طالقانی (ره) بازدید نمودند. در این بازدید کیفیت آموزش بالینی دانشجویان مامایی مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز