X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 29 شهریور 1399

  بازدید مدیر گروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان در مرکز روان پزشکی

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 26/6/99 مدیرگروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان در مرکز روان پزشکی بازدید نمودند در این بازدید کیفیت آموزش بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز