X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 29 شهریور 1399

  بازدید معاون گروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 26/6/99 معاون گروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان پرستاری در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید نمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز