X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 05 مهر 1399

  بازدید مدیر و معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان

امتیاز: Article Rating

مدیر گروه و معاون گروه از کارآموزی دانشجویان مامایی در یخش های زایشگاه،ادمیت و جراحی زنان واقع در بیمارستان طالقانی و درمانگاه شماره 7 بازدید نمودند در این بازدید ضمن بررسی کیفیت آموزش بالینی مسلئل و مشکلات دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز