X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 12 مهر 1399

  برگزاری جلسه گروه مامایی جهت انتخاب مدیرگروه در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه 8/7/99 جلسه شورای گروه مامایی،با حضور اعضا هیئت علمی و مربیان در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این جلسه انتخابات مدیرگروهی برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم دکتر شریفی مجددا به عنوان مدیرگروه مامایی منصوب شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز